Over

Het onderwijs in Nederland gaat hard achteruit. Leerlingen presteren onder niveau en beter onderwijs lijkt lang op zich te laten wachten. Het wanbeleid van de overheid onder aanvoering van staatssecretaris Sander Dekker – die in hoog tempo allerlei vernieuwingen door wil voren zonder enige praktijkkennis – deelt de ene na de andere klap uit in de onderwijswereld.

Leerkrachten kiezen voor ander werk, omdat zij overspoeld raken door allerlei eisen en zich gevangen voelen in een papieren, administratieve ketting.

We mogen niet vergeten waar het hier om draait. Onderwijs is er om onze kinderen zich te laten ontwikkelen tot de persoon die ze in de toekomst willen zijn. Onderwijs hoort in dienst te staan van onze kinderen. En leerkrachten horen de kans te krijgen om hun werk te doen.

Mooi voor kids legt de focus op die gedachte: kinderen zijn het middelpunt van ons onderwijs. En daar moet dringend iets aan gebeuren.