Cito-score valt hoger uit dan schooladvies

Op veel Nederlandse scholen zijn afgelopen week de Cito-scores weer binnengekomen. In veel gevallen komt deze score overeen met het advies dat de leerkrachten van groep 8 (in combinatie met de schooldirectie en de intern begeleider) hebben gegeven. Kinderen zijn dan ook al aangemeld voor het voortgezet onderwijs.

Maar wat nu als de Cito-score een hoger advies geeft dan het advies van de leerkracht?

Praktijkvoorbeeld

Mike heeft van zijn leerkracht een advies voor vmbo-tl gekregen, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem, de Entreetoets en zijn werkhouding. Daarmee mag hij naar een tl-havo klas van de school in zijn stad. Mike en zijn ouders zijn daar tevreden over.

In april maakt Mike de Cito Eindtoets. In mei komt de score binnen en die wijst havo aan. Dat zou betekenen dat Mike geplaats kan worden in een havo-vwo klas.

Wat nu?

Hogere score op Cito-toets

Het komt vaker voor dat leerlingen hoger scoren op een Cito-toets. Dat betekent wettelijk gezien dat zij hoger geplaatst kunnen worden op het voortgezet onderwijs. Sterker nog: het voortgezet onderwijs houdt plaatsen vrij voor kinderen met hogere scores. Dat betekent dat er speling is en kinderen, al na hun plaatsing, overgeplaatst kunnen worden nog voor het schooljaar begint. Mike zou dus in plaats van in zijn tl-klas, in een havo-klas kunnen worden gezet.

Maar dan zijn wel een paar stappen noodzakelijk.

Gesprek met de leerkracht

De school kan besluiten het advies bij te stellen. Dit kan het beste gebeuren in een gesprek. De ene school zal zelf het initiatief tot dat gesprek nemen, een andere school laat dit over aan de ouders. In dit gesprek kunnen de score en het advies besproken worden, evenals de wens om hoger geplaatst te worden.

Deze overwegingen zal de leerkracht vaak aan ouders en kinderen overlaten. Zodra er een besluit is genomen tot heroverweging, zal de basisschool de middelbare school benaderen met het verzoek om de leerling hoger in te delen.

Niet alle scholen hebben ruimte

Wel dient een waarschuwing vooraf gegeven te worden: niet alle scholen hebben de ruimte om alle leerlingen onder te brengen. Het kan namelijk zijn dat een school ineens teveel aanmeldingen krijgt

en dan zal er geloot moeten worden. Wat dat betreft is duidelijk te zien dat nog niet alle middelbare goed genoeg zijn ingespeeld op de nieuwe advies- en plaatsingsprocedure.

Tips voor heroverweging

Komt uw kind in aanmerking voor heroverweging door een hoger uitvallende Cito-toets? Dan willen we u graag de volgende tips meegeven:

  • Bespreek met uw kind wat hij of zij zou willen, want het gaat om zijn of haar onderwijs;
  • De Cito-score is een momentopname;
  • Een hogere score nu staat niet garant voor een succesvolle loopbaan, er zijn meer factoren die invloed hebben op de schoolprestaties (zoals de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs, de leerlingen en de docenten);
  • Een leerkracht zal over het algemeen onafhankelijk zijn, ook als zijn advies lager is uitgevallen dan de Cito-score (met andere woorden: luister naar de leerkracht, want die hoort het beste met uw kind voor te hebben).

Conclusie

Heroverweging? De Cito-score valt in sommige gevallen hoger uit dan het schooladvies, wat betekent dat dit advies heroverwogen kan worden. Verplaats u goed in de situatie en ken de mogelijke gevolgen voordat u een heroverweging laat doorgaan. Een school kan u hier goed in adviseren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *