Geen foutloze Cito-toets in 2016

De Cito-toets in 2016 is niet foutloos gemaakt. Dit jaar hebben ruim 143.000 leerlingen in groep 8 de Eindtoets in april gemaakt. Er was er geen die alle vragen goed beantwoordde. Wel waren er vier kinderen met maar 1 fout.

In 2015 werd de Cito-toets door drie kinderen foutloos gemaakt. De maximale score van de Eindtoets is 550. Deze score werd door maar liefst 6.650 kinderen behaald.

 

Wat is de Cito-toets?

De Cito Eindtoets is de laatste toets die leerlingen op de basisschool maken. Deze vormt de brug tussen basis- en voortgezet onderwijs. Sinds vorig jaar is een Eindtoets verplicht en 80 procent van de scholen nam de Cito-toets af. Er zijn ook andere aanbieders van Eindtoetsen.

 

Cito toets in 2016Maximale Cito-score

Hoe kun je de maximale Cito-score halen als er niemand is die 0 fouten had? Dat komt omdat de berekening van Cito loopt in een percentiel van 500 tot 550. Je mag dus meerdere fouten maken en kunt dan alsnog 550 scoren.

Gemiddeld werd er dit jaar 534,9 gescoord. Dat ligt lager dan de score in de afgelopen 4 jaar. De adviezen die basisscholen uitgeven komen wel overeen met die van de afgelopen jaren. Dezelfde leerlingaantallen kregen dit jaar adviezen voor vmbo, havo of vwo.

 

Mijn kind moet de Cito-toets nog maken…

Huh? De uitslag al bekend? Mijn kind moet de Cito-toets nog maken…! Het kan zijn dat kinderen de Cito-toets later moeten maken. Er kan gekozen zijn voor digitale afname, maar ook van ziekte. Deze kinderen krijgen de Cito-toets op een later moment.

Desondanks heeft het College voor Toetsen en Examens de cijfers van de afgenomen Cito-toetsen al belend gemaakt. De gemiddeldes zijn nauwelijks nog te beïnvloeden door de toetsen die nog afgenomen moet worden.

 

Schooladvies en Cito

Er is veel gedoe over de Cito-toets en het schooladvies naar de middelbare school. Veel ouders van kinderen die de Cito-toets oefenen hopen dat ze een hoger advies uit het toetsmoment kunnen halen en dus ook een hoger advies kunnen afdwingen.

Sinds 2015 is de toets met opzet naar achteren verplaatst, zodat duidelijk is dat de Cito geen invloed heeft op het schooladvies. Echter, in de praktijk worden scores inderdaad nogal eens veranderd. Adviezen worden dan hoger dan in januari en kinderen die al aangemeld zijn worden toch hoger geplaatst.

De Cito-toets zou bij voorkeur een second opinion moeten zijn, waar in slechts heel twijfelachtige gevallen van wordt afgeweken. Voor veel ouders is de Cito-toets echter nog altijd dat meetmoment waar flink voor getraind en geoefend moet worden. De Cito oefenen kan dus helpen om een hoger schooladvies te krijgen en in een hogere klas geplaatst te worden.

De vraag is of dat wenselijk is?

Extreem voor de Cito oefenen kan een vertekend beeld geven. Daarbij worden leerlingen onderworpen aan een toets- en examencultuur, die je normaal pas in de laatste klassen van het voortgezet onderwijs ziet.

Anderzijds willen kinderen van nu wel meer te zeggen hebben over hun school en opleiding en zijn er veel verschillende aanbiedingen. Er zijn sportklassen, wetenschapsklassen, Engelse klassen en ga zo maar door. Als leerlingen de lat voor zichzelf hoog willen leggen, is dat natuurlijk ook het motiveren meer dan waard.

Kortom, er is veel discussie over het al dan niet oefenen van de Cito-toets en het effect dat deze toets wel of niet mag hebben op het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

 

Cito-score toch leidend…

Dat de discussie nog lang niet ten einde is blijkt als Jet Bussemaker – de minister van Onderwijs – stelt dat de Cito-score alsnog leidend wordt voor het schooladvies. Dit wil zij als wetswijziging aanbrengen en nog binnen het jaar rondkrijgen.

“Als de Cito-score hoger is dan het oordeel van de leerkracht,” zo stelt zij op televisie, waar zij in WNL aanwezig was, “dan laat ik de Cito-score zwaarder wegen.”

 

5 Tips om kinderen meer te laten lezen

Lezen is een moeilijk punt in het basisonderwijs. Veel kinderen gaan het lezen van boeken uit de weg, omdat er veel andere dingen een stuk leuker zijn. Lekker gamen, bijvoorbeeld, of surfen over internet. Hoe kun je als leerkracht en als ouder nu zorgen dat kinderen toch meer gaan lezen? Het heeft ermee te maken dat lezen aantrekkelijk moet zijn.

We geven je graag 5 tips om kinderen meer aan het lezen te krijgen.

 

Maak een lekkere leeshoek

Een leeshoek met een warme, welkome uitstraling kan veel verschil maken. Zorg voor een lekkere bank, een poef, een kast vol met spannende en mooie boeken, aangekleed met posters. Een kop thee erbij om het af te maken.

Een lekkere leeshoek is uitnodigend en zal kinderen vaak aantrekken. De stap om een boek te pakken en te gaan zitten is een stuk minder groot.

Kinderen laten lezen plank 1

 

Laat kinderen over hun boek vertellen

Niets werkt zo goed als kinderen zelf andere kinderen te laten overtuigen. Kinderen hebben allemaal wel een favoriet boek. Als ze de kans krijgen om daar met meer passie over te praten, kunnen ze vriendjes en vriendinnetjes aansteken om hetzelfde boek te gaan lezen. Een boekenbeurt kan hier de oplossing voor zijn. Een boekenbeurt kan aantrekkelijker gemaakt worden door het geven van een diapresentatie, waarin fragmenten van het boek worden afgewisseld door afbeeldingen en filmpjes passend bij het thema.

 

Doe zelf goed voor

Als leerkracht, maar ook als ouder, speel je een belangrijk voorbeeld voor je kind. Door zelf te laten zien dat je kunt genieten van een boek – wat je allemaal mee kan maken met een boek! – zullen kinderen eerder geneigd zijn het een kans te geven. Je kunt met enthousiasme vertellen over je boek, maar als leerkracht ook boeken in de klas behandelen (al dan niet met een presentatie) en kinderen op die manier enthousiast maken om het ook te gaan lezen.

 

Zorg regelmatig voor nieuwe boeken

Boeken komen meerdere keren per jaar uit. Houd de uitgeverijen goed in de gaten en zorg dat er voor iedere leerling regelmatig nieuw of vers leesvoer is. Als school kun je hiervoor de samenwerking met de bibliotheek aangaan.

Nieuwe boeken zorgen voor verfrissing in de leeshoek, maar voeren ook de druk op bij andere boeken die weer worden geruild. Als je het wil lezen, moet je snel zijn, want over een maand zijn de boeken weer weg.

Kinderen laten lezen plank 2

 

Werk met thema’s

Thema’s kunnen nieuwe deuren openen. Een thema starten over ruimtevaart zal veel boeken opleveren die daarover gaan. Hetzelfde geldt over landen, dieren of andere beroepen. Wees er wel alert op dat een thema niet iedereen hoeft aan te spreken. Voor kinderen die ruimtevaart helemaal niets vinden, moet het geen straf worden om te gaan lezen. Laat hen gewoon lekker boeken lezen over paarden, griezelverhalen of sport. Het doel is immers dat er gelezen moet worden.

 

Onthoud: er zijn er altijd die niet willen lezen

Het kan soms frustrerend zijn, maar er zijn altijd kinderen die met geen stok aan het lezen te krijgen zijn. Dat zal je als ouder en als leerkracht beter kunnen accepteren, dan dat je de strijd aan gaat. De strijd aangaan zal vroeg of laat je eigen plezier aantasten en dat zal effect krijgen op andere kinderen. Accepteer dat niet iedereen aan het lezen te krijgen is. Focus je liever op de kinderen die dat wel doen. Hun plezier staat voorop.