Geen foutloze Cito-toets in 2016

De Cito-toets in 2016 is niet foutloos gemaakt. Dit jaar hebben ruim 143.000 leerlingen in groep 8 de Eindtoets in april gemaakt. Er was er geen die alle vragen goed beantwoordde. Wel waren er vier kinderen met maar 1 fout.

In 2015 werd de Cito-toets door drie kinderen foutloos gemaakt. De maximale score van de Eindtoets is 550. Deze score werd door maar liefst 6.650 kinderen behaald.

 

Wat is de Cito-toets?

De Cito Eindtoets is de laatste toets die leerlingen op de basisschool maken. Deze vormt de brug tussen basis- en voortgezet onderwijs. Sinds vorig jaar is een Eindtoets verplicht en 80 procent van de scholen nam de Cito-toets af. Er zijn ook andere aanbieders van Eindtoetsen.

 

Cito toets in 2016Maximale Cito-score

Hoe kun je de maximale Cito-score halen als er niemand is die 0 fouten had? Dat komt omdat de berekening van Cito loopt in een percentiel van 500 tot 550. Je mag dus meerdere fouten maken en kunt dan alsnog 550 scoren.

Gemiddeld werd er dit jaar 534,9 gescoord. Dat ligt lager dan de score in de afgelopen 4 jaar. De adviezen die basisscholen uitgeven komen wel overeen met die van de afgelopen jaren. Dezelfde leerlingaantallen kregen dit jaar adviezen voor vmbo, havo of vwo.

 

Mijn kind moet de Cito-toets nog maken…

Huh? De uitslag al bekend? Mijn kind moet de Cito-toets nog maken…! Het kan zijn dat kinderen de Cito-toets later moeten maken. Er kan gekozen zijn voor digitale afname, maar ook van ziekte. Deze kinderen krijgen de Cito-toets op een later moment.

Desondanks heeft het College voor Toetsen en Examens de cijfers van de afgenomen Cito-toetsen al belend gemaakt. De gemiddeldes zijn nauwelijks nog te beïnvloeden door de toetsen die nog afgenomen moet worden.

 

Schooladvies en Cito

Er is veel gedoe over de Cito-toets en het schooladvies naar de middelbare school. Veel ouders van kinderen die de Cito-toets oefenen hopen dat ze een hoger advies uit het toetsmoment kunnen halen en dus ook een hoger advies kunnen afdwingen.

Sinds 2015 is de toets met opzet naar achteren verplaatst, zodat duidelijk is dat de Cito geen invloed heeft op het schooladvies. Echter, in de praktijk worden scores inderdaad nogal eens veranderd. Adviezen worden dan hoger dan in januari en kinderen die al aangemeld zijn worden toch hoger geplaatst.

De Cito-toets zou bij voorkeur een second opinion moeten zijn, waar in slechts heel twijfelachtige gevallen van wordt afgeweken. Voor veel ouders is de Cito-toets echter nog altijd dat meetmoment waar flink voor getraind en geoefend moet worden. De Cito oefenen kan dus helpen om een hoger schooladvies te krijgen en in een hogere klas geplaatst te worden.

De vraag is of dat wenselijk is?

Extreem voor de Cito oefenen kan een vertekend beeld geven. Daarbij worden leerlingen onderworpen aan een toets- en examencultuur, die je normaal pas in de laatste klassen van het voortgezet onderwijs ziet.

Anderzijds willen kinderen van nu wel meer te zeggen hebben over hun school en opleiding en zijn er veel verschillende aanbiedingen. Er zijn sportklassen, wetenschapsklassen, Engelse klassen en ga zo maar door. Als leerlingen de lat voor zichzelf hoog willen leggen, is dat natuurlijk ook het motiveren meer dan waard.

Kortom, er is veel discussie over het al dan niet oefenen van de Cito-toets en het effect dat deze toets wel of niet mag hebben op het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

 

Cito-score toch leidend…

Dat de discussie nog lang niet ten einde is blijkt als Jet Bussemaker – de minister van Onderwijs – stelt dat de Cito-score alsnog leidend wordt voor het schooladvies. Dit wil zij als wetswijziging aanbrengen en nog binnen het jaar rondkrijgen.

“Als de Cito-score hoger is dan het oordeel van de leerkracht,” zo stelt zij op televisie, waar zij in WNL aanwezig was, “dan laat ik de Cito-score zwaarder wegen.”

 

Kinderen kunnen nu leren door te experimenteren, en dat alles vanuit huis

Veel kinderen vinden het niet leuk om naar school te gaan. Vele vervelen zich omdat de les te makkelijk voor ze is en anderen raken juist gefrustreerd omdat ze het niet snappen. Gelukkig zijn scholen hard bezig om er voor te zorgen dat alle kinderen plezier hebben op school en in goede condities kunnen leren.

Wij van KidsExperienceCenter vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben in het leren, en dit op hun eigen tempo kunnen doen. Met deze basiscursus elektronica en programmeren kunnen kinderen vanaf 8 jaar aan de slag met duidelijke theorie lessen (vol met video’s, plaatjes en uitgebreide uitleg) maar vooral ook met leuke experimenten. Ze krijgen toegang tot de website waarop ze de 25 lessen (Experiences genaamd) kunnen vinden en ontvangen een mooie experimenteerkist thuis gestuurd. Hierin vinden ze alles dat nodig is voor de Experiences. Zo ontvangen ze bijvoorbeeld een Arduino UNO, een multimeter, LED’s, kabeltjes…

Wanneer ze alles hebben ontvangen kunnen ze meteen aan de slag met de experimenteerkist en een computer of laptop. Alles is zo gemaakt dat de kinderen geen hulp nodig hebben, hierdoor werken ze aan hun zelfvertrouwen en kunnen ze extra trots zijn op de dingen die ze bouwen en programmeren. Iedereen werkt op zijn of haar eigen tempo en kan dus alle tijd nemen om de Experiences goed te begrijpen.

Om het nog leuker te maken ontvangen de kinderen ook verschillende deelcertificaten, en na het afronden van de cursus het eindcertificaat « Basis Elektronica en Programmeren ». Zo hebben ze iets leuks om aan de muur te hangen en om aan al hun vriendjes te laten zien natuurlijk.

Via de website kunnen ze tevens vragen stellen en beantwoorden aan de online community bestaande uit alle andere leerlingen, hierdoor ontstaat er een goede mix van zelfstandig- en samenwerken. Kortom, dit is een super leuke maar ook leerzame hobby voor kinderen vanaf 8 jaar.